Prezentare Casa Memoriala “Tudor Arghezi” din Bucuresti:

Organizată în casa în care a locuit poetul începând cu 1930, colecţia cuprinde mobilier, bibliotecă, tablouri, obiecte de artă, fotografii, documente originale ale poetului Tudor Arghezi (1880-1967). Este o casă cu grădină, cunoscută sub numele de “Mărţişor”, situată pe dealul Piscului, care domină partea de sud-est a oraşului şi unde se afla mormintele soţilor Arghezi.

Conform dorinţei testamentare a poetului, din toamna anului 1974 casa a devenit muzeu memorial. Este compusă din parter şi etaj, însumează 18 camere, plus dependinţe. În camera de lucru a scriitorului se află şi cea mai mare parte a bibliotecii, cuprinzând câteva mii de volume, un aparat de radio din anii ’30, precum şi o masă şi un pat. Deasupra acestuia se vede o mare icoană din lemn, cu o vechime de peste 150 de ani.

Premiat naţional (de două ori), cu Premiul de stat şi cu Premiul Internaţional “Herder”, T. Arghezi s-a afirmat totodată ca virulent pamfletar, fie în publicaţiile întemeiate de el (dintre care “Bilete de papagal” şi-a cucerit un loc aparte în presa epocii), fie în cele la care a colaborat; prozator ilustru şi autor dramatic, el a mai scris deopotriva cronici de teatru şi artă plastică.

De asemenea, la Mărţişor poate fi vizitată şi o clădire mai mică unde a funcţionat o vreme tipografia lui Arghezi, denumită “Potigraful Mărţişor”, aceasta reamintind nu numai prodigioasa activitate de publicist şi editor al marelui poet ci şi de calificările sale multiple amintite mereu cu demnă plăcere şi relevate de “brevetul de meserie” şi “cartea de meşter tipograf”, ambele expuse în fotocopii alături de manuscrise, fotografii, exemplare din “Bilete de papagal”, ediţii princeps din opera argheziană.

Galerie foto Casa Memoriala “Tudor Arghezi” din Bucuresti:

')} ')}