Prezentare Cetatea de Scaun din Suceava:

Cetatea de Scaun Suceava a fost construită în timpul domniei lui Petru I Muşat (1375-1391). Construcţia iniţială era dreptunghiulară, cu latura de sud de 36 m şi cea de est de circa 40 m. La capete şi la mijlocul fiecărei laturi se găseau turnuri de apărare de formă pătrată.

Din ordinul lui Ştefan cel Mare încăperile din interior sunt restaurate şi se adaugă zidul de incintă care înconjoară fortul. Zidul de incintă a fost construit în două etape: în prima etapă, înainte de anul 1476, se construieşte un zid lat de 1,5 m, întărit cu turnuri pătrate, în a doua etapă, înainte de anul 1497, se adaugă la primul zid un al doilea, lat de 2 m, iar turnurile pătrate devin semicirculare.
În interiorul cetăţii se aflau încăperi pentru soldaţi, camere pentru domn şi familia sa, un paraclis, depozite de alimente şi muniţii.Cetatea de la Suceava a fost supusă unor puternice asedii în timpul domniei lui Ştefan cel Mare (1476,1485,1497), dar nu a putut fi cucerită. În timpul celei de-a doua domnii a lui Alexandru Lăpuşneanu (1564-1568), din dispoziţia turcilor, Cetatea de Scaun a Sucevei este incendiată, iar capitala este mutată la Iaşi.

O ultima epocă de strălucire cunoaşte cetatea în timpul domniei lui Vasile Lupu, care întreprinde mari lucrări de restaurare. În anul 1675 voievodul Dumitraşcu Cantacuzino, din ordinul Porţii Otomane, dispune distrugerea cetăţii.

Galerie foto Cetatea de Scaun din Suceava: