Istorie Militara

Muzeul Aviatiei – Bucuresti

Prezentarea Muzeul Aviatiei din Bucuresti:

La 2 martie 1990 printr-o Hotărâre a Guvernului României, a fost înfiinţat Muzeul Aviaţiei – prestigioasă instituţie de cultură, educaţie patriotică şi propagandă tehnico-ştiinţifică, structură de referinţă a Forţelor Aeriene, punct de atracţie pentru un numeros şi larg public iubitor de cunoaşterea glorioaselor tradiţii ale aripilor româneşti deja centenare.

ISTORIC

Primul care a lansat ideea unui muzeu al aviaţiei române a fost însuşi marele istoric şi om politic Nicolae Iorga. Apoi, după primul război mondial, Liga Naţională Aeronautică a făcut primele demersuri concrete, reuşind să adune într-un punct muzeistic materialul de război capturat de armata română pe timpul ostilităţilor militare. După 1970, graţie eforturilor generalilor Aurel Niculescu şi Gheorghe Zărnescu, aflaţi, în acea vreme, la comanda Aviaţiei Militare, la Boboc şi Mediaş s-au pus bazele viitorului muzeu. Însă, în urma încheierii unui protocol, patrimoniul acestora a trecut în zestrea secţiei de aviaţie a actualului Muzeu Militar Naţional.

După 1989, procesul realizării Muzeului Aviaţiei s-a accelerat. Guvernul României a aprobat, la 2 martie 1990, înfiinţarea instituţiei, însă lucrurile au trenat iar muzeul a funcţionat, mai bine de un an, în corturi, în cadrul Bazei […]

Cetatea de Scaun – Suceava

Prezentare Cetatea de Scaun din Suceava:

Cetatea de Scaun Suceava a fost construită în timpul domniei lui Petru I Muşat (1375-1391). Construcţia iniţială era dreptunghiulară, cu latura de sud de 36 m şi cea de est de circa 40 m. La capete şi la mijlocul fiecărei laturi se găseau turnuri de apărare de formă pătrată.

Din ordinul lui Ştefan cel Mare încăperile din interior sunt restaurate şi se adaugă zidul de incintă care înconjoară fortul. Zidul de incintă a fost construit în două etape: în prima etapă, înainte de anul 1476, se construieşte un zid lat de 1,5 m, întărit cu turnuri pătrate, în a doua etapă, înainte de anul 1497, se adaugă la primul zid un al doilea, lat de 2 m, iar turnurile pătrate devin semicirculare.
În interiorul cetăţii se aflau încăperi pentru soldaţi, camere pentru domn şi familia sa, un paraclis, depozite de alimente şi muniţii.Cetatea de la Suceava a fost supusă unor puternice asedii în timpul domniei lui Ştefan cel Mare (1476,1485,1497), dar nu a putut fi cucerită. În timpul celei de-a doua domnii a lui Alexandru Lăpuşneanu (1564-1568), din dispoziţia turcilor, Cetatea […]

Palatul Mogosoaia – Mogosoaia

Prezentare Palatul Mogosoaia:

Palatul Mogoşoaia este o clădire istorică din localitatea Mogoşoaia, judeţul Ilfov, România, aflată la circa 15 km de centrul oraşului Bucureşti. Complexul conţine clădirea propriu-zisă, curtea acestuia cu turnul de veghe, cuhnia (bucătăria), casa de oaspeţi, gheţăria şi cavoul familiei Bibescu, precum şi biserica „Sfântul Gheorghe” aflată lângă zidurile curţii. Palatul poartă numele văduvei boierului Mogoş care deţinea pământul pe care a fost construit.

Palatul Mogoşoaia a fost în posesia familiei Brâncoveanu timp de aproximativ 120 de ani, trecând apoi în proprietatea familiei Bibescu.
Palatul a fost construit până în 1702 de către Constantin Brâncoveanu în stil arhitectural românesc renascentist sau stil brâncovenesc, o combinaţie de elemente veneţiene cu elemente otomane, stil utilizat anterior şi la un alt palat al domnitorului, construit anterior de acesta la Potlogi. Lucrarea a fost terminată în ziua de 20 septembrie 1702, conform pisaniei de pe latura de răsărit a palatului. Data începerii construcţiei nu este cunoscută, dar se ştie că Brâncoveanu a început să cumpere pământ în zonă din 1681.

După 1714, când Constantin Brâncoveanu a fost executat la Constantinopol împreună cu întreaga sa familie, întreaga avere a familiei […]

Muzeul de Istorie si Arta al Municipiului Bucuresti

Prezentare Muzeul de Istorie si Arta al Municipiului Bucuresti:

Muzeul de Istorie şi Artă al Municipiului Bucureşti, cu sediul central în Palatul Şutu se află situat în preajma “kilometrului zero” al României pe Bd.Brătianu nr.2, în somptuoasa reşedinţă a marelui postelnic C. Grigore Şutu, ridicată la 1833 de arhitecţii Johan Veit şi Konrad Schwink.

Muzeul Municipiului, înfiinţat în 1921, are un patrimoniu de peste 400.000 de obiecte a căror tipologie diversificată surprinde profilul aşezării de-a lungul secolelor, din erele preistorice până în prezent, atestând fapte, evenimente, portrete de personalităţi care dau conţinut memoriei oraşului.

Prezentarea muzeului cuprinde:

 • Colecţia muzeului
 • Bucureşti, despre…Bucureşti
 • Arheologie
 • Istoria Bucureştilor
 • Numismatică

Sectiunea de Artă a Muzeului de Istorie şi Artă al Municipiului Bucureşti se află în Palatul Şutu, pe Bd.Brătianu nr.2 şi conţine arhiva de desene, gravuri şi scrieri referitoare la oraşul Bucureşti.

Printre altele :

 • Memorialistică
 • Pinacotecă
 • Patrimoniu
 • Case memoriale (Muzeu)
 • Expoziţii
 • Conferinţe
 • Personal

Secţiunea de istorie a muzeului se află în Casa Cessianu, Calea Victoriei 151, şi conţine documente atestând fapte, evenimente, portrete de personalităţi care dau conţinut memoriei oraşului.

Istoria Bucureştiului se referă la :

 • Istoria Veche (până la sfârşitul sec. VII)
 • Epoca feudală (1200-1821)
 • Începuturile Occidentalismului (1821-1877)
 • Bucureştiul, Micul Paris din Est (1877-1920)
 • Epoca Modernismului (1920-1945)
 • Epoca Marilor Distrugeri (1945-1989)

Galerie foto […]

Muzeul Satului “Dimitrie Gusti” – Bucuresti

Prezentare Muzeul Satului “Dimitrie Gusti” din Bucuresti:

În 1936 lua fiinţă la Bucureşti, în Parcul Herăstrău, unul din primele muzee etnografice în aer liber din România şi din lume: Muzeul Satului.

În anii ’30, în Europa existau doar două muzee în aer liber: Muzeul Skansen din Stockholm (Suedia, 1891) şi Muzeul Bigdo din Lillehamer (Norvegia). În ţara noastră, la vremea respectivă îşi avea deschise porţile pentru public Muzeul Etnografic al Transilvaniei din Parcul “Hoia” de la Cluj, fondat în 1929 de către profesorul Romulus Vuia.

Deschiderea oficială a Muzeului Satului a avut loc la 10 mai 1936 în prezenţa regelui Carol al II-lea, iar pentru public cu o săptămână mai târziu, pe 17 mai 1936. În discursul inaugural profesorul D. Gusti sublinia că Muzeul Naţional al Satului “Dimitrie Gusti” este un muzeu original, care nu a fost creat după modelul muzeelor în aer liber existente la acea vreme în Europa, acestea fiind, dupa opinia lui, “prea etnografice” şi “în mare măsură romantice”. Noul muzeu trebuia “să placă nu numai ochiului, ci şi să înfăţişeze lucruri adevărate”, el fiind, în viziunea sa ” un muzeu sociologic al satului […]

Muzeul Militar National – Bucuresti

Prezentare Muzeul Militar National din Bucuresti:

Fondat la 18 Decembrie 1923, Muzeul Militar Naţional a devenit unul dintre cele mai importante instituţii muzeale ale României. Încă din anul 1865, în timpul domniei lui Alexandru Ioan Cuza, apar primele iniţiative de infiinţare a unui muzeu militar, prin depozitarea la Arsenalul Armatei din Bucureşti a drapelelor, uniformelor şi armelor ieşite din dotare. În acest lăcaş, în 1893 se crează Muzeul Artileriei, care devine în 1914 secţie a Muzeului Naţional de Antichităţi.

Patrimoniul Muzeului Militar Naţional cuprinde peste 1300000 repere, structurate în 42 de colecţii. Cele mai importante sunt: uniforme româneşti şi străine, arme albe şi de foc, ordine şi medalii, drapele şi stindarde, aviaţie şi marină, geniu şi transmisiuni, caleşti şi accesorii de călărie, fototecă şi fond documentar.

Organizată pe o suprafaţă de 22150 metri pătraţi, expoziţia muzeală – ce prezintă aproximativ 6% din patrimoniu cuprinde: expoziţia permanentă de istorie militară veche, medievală, modernă şi contemporană (pav. A), parcul de tehnică militară; principalele colecţii (pav. B) şi expoziţiile de aviaţie (pav. E), respectiv atelaje, harnaşamente şi accesorii de călărie ( pav. F)

Clădirea în care funcţionează din 1988 Muzeul Militar […]