Prezentare Muzeul de Stiintele Naturii din Suceava:

Muzeul de Stiintele Naturii din Suceava funcţionează într-o clădire situată în Parcul Central al municipiului Suceava. Având ca bază un patrimoniu reprezentat de : eşantioane de flori de mină, remarcabile prin valoarea lor ştiinţifică, frumuseţe şi culoare şi nu în ultimul rând, prin diversitatea formelor de cristalizare; o colecţie deosebită de amprente foliare şi fragmente de trunchiuri pietrificate din principalele ere geologice; elemente de faună cuaternară; herbarul “Flora Bucovinei”; fauna Bucovinei bine reprezentată în Colecţiile de Ornitologie şi Mammalogie; colecţiile de gândaci de scoarţă, malofage, viespi aurii, ceramicide – făcând parte din Rezerva entomologică.
Această expoziţie are în vedere două aspecte importante: – Pământul – o biologie geologică; – Pădurea bucovineană – comunitate complexă de viaţă şi ecosistem polifuncţional. Periodic, în spaţiul rezervat se organizează expoziţii temporare cu o tematică diversă.

Puteţi vizita colecţiile principale cu tematică de mineralogie-petrografie (frumoase eşantioane de minerale şi roci), paleontologie (colecţie de amprente foliare, fragmente ale principalelor vertebrate contemporane omului), botanice (herbar regional), entomologie (colecţii de lepidoptere, gândaci de scoarţă, viespii aurii, malofage) şi ornitologie-mamalogie (păsări şi manifere naturalizate din Bucovina).

Expoziţia de bază, axată în principal pe problematica complexă a pădurii bucovinene, include două componente. Primul component îl constituie Pământul, căruia i se face o biografie geologică. Pădurea-factor fundamental al mediului înconjurător şi ecosistem polifuncţional. Apreciată că o mare atracţie pentru public, sala cristalelor, prezintă cele mai frumoase şi mai atractive eşantioane de flori de mină existente în patrimoniul muzeului. De mare valoare ştiinţifică sunt amprentele foliare şi fragmente de animale dispărute care vin să completeze tabloul evoluţiei vieţii pe Pământ în decursul erelor geologice.

Următoarea componentă expoziţională a fost gândită şi realizată prin îmbinarea a două sisteme de prezentare a principalelor elemente faunistice din pădurile Bucovinei, cu referire la sistemul vitrine şi nişe şi cel dioramatic. Marea atracţie sunt sălile-dioramă Ursul brun din Bucovina, Cerbi la boncăluit, Haită de lupi-iarna, Turmă de mistreţi.
Considerată ca reuşită este şi prezentarea unor trofee medaliate, aparţinând principalelor elemente faunistice din Bucovina.

Sala de conferinţă permite vizionări de videodocumentare oferite grupurilor organizate, dar şi cu destinaţie: simpozioane, sesiuni ştiinţifice, conferinţe.
Muzeul de Ştiinţele Naturii are şi o bibliotecă de specialitate, cu peste 5.000 de cărţi şi periodice extrase.

Galerie foto Muzeul de Stiintele Naturii – Suceava:

')} ')}