Carte Veche

Casa “Vasile Pogor” – Iasi

Prezentare casa “Vasile Pogor” din Iasi:

Casa “Vasile Pogor” este sediul muzeului ce are ca obiect literatura română modernă şi contemporană dar cu precădere perioada marilor clasici, a societăţii literare “Junimea”. Clădirea a fost construită în 1850 de către vornicul Vasile Pogor, împreună cu soţia sa Zoe. Această dată este atestată printr-o piatră hexagonală găsită, după săpăturile efectuate în vederea restaurării, pe care se află inscripţia, cu caractere chirilice: “V.Pogor 1850 şi soţia sa Zoe”. Imobilul are un bogat şi lung istoric legat de viaţa culturală a Iaşului fiind loc de întâlnire pentru intelectualitatea oraşului, sediul Societăţii Literare Junimea (1863) şi al Revistei “Convorbiri literare” (1867). Dintre numele de răsunet care au frecventat cercul junimist amintim mai întâi pe cei cinci întemeietori: Titu Maiorescu, Vasile Pogor, P.P. Carp, Th. Rosetti, Iacob Negruzzi, apoi Mihai Eminescu, Ion Creangă, I.L. Caragiale, Ion Slavici, Vasile Alecsandri, Vasile Conta, A.D.Xenopol, N. Gane ş.a.

Muzeul este inaugurat în 26 decembrie 1972. Clădirea destinată spaţiului muzeal este compusă din douăsprezece încăperi ale expoziţiei permanente şi o clădire anexă, inaugurată în 1994, care protejează intrarea în catacombele Casei “Pogor”, restaurate în perioada […]

Casa Memoriala “George Calinescu” – Bucuresti

Prezentare Casa Memoriala “George Calinescu” din Bucuresti:

Casa Memoriala “George Calinescu” este o casa modestă, amplasată dincolo de cartierul Floreasca se remarcă prin gradina în care sunt presărate elemente ale unor vechi construcţii. În frontonul casei este încastrată o icoană a patronului numelui, Sf. Gheorghe. În interior sunt conservate obiectele personale, mobilier, manuscrise, fotografii, documente privitoare la viaţa şi activitatea marelui literat.

Este expusă biblioteca cu cărţile lui Călinescu, mobila stil “Aubusson”, “Empire”, covoare orientale, obiecte de artă din China, icoane pe sticlă de Nicula şi Făgăraţ, tablouri de Ioan Andreescu, Ştefan Luchian, Theodor Pallady, Gheorghe Petraşcu, Iosif Iser, Alexandru Ciucurencu. Este în subordinea Muzeului Literaturii Române.

Galerie foto :

Muzeul Literaturii Romane – Bucuresti

Prezentare Muzeul Literaturii Romane din Bucuresti:

Casa în care se află actualmente Muzeul Literaturii Române a fost construită de marele vornic Alexandru Villara în mahalaua Popa Cosma în 1839 şi dăruită prin foaie de zestre fiicei sale Elena Villara, la căsătoria acesteia cu boierul Scarlat Kretzulescu.

Muzeul deţine un număr de 300.000 de piese, organizate în 250 de colecţii (manuscrise, acte, fotografii originale, artă plastică, obiecte memoriale). Se remarcă următoarele colecţii: carte rară, carte veche românească, manuscrise. Apariţia Muzeului Literaturii Române este strâns legată de crearea, pe lângă Uniunea Scriitorilor a unui fond documentar Eminescu, donat de scriitori, cu ocazia sărbătoririi centenarului naşterii poetului naţional, în 1950.

Ideea înfiinţării unui muzeu de literatură care să-şi asume misiunea de a aduna la un loc, de a cerceta şi de a expune publicului tezaurul manuscriselor literare l-a urmărit mulţi ani pe academicianul Dumitru Panaitescu-Perpessicius. Pornind de la fondul documentar al Uniunii Scriitorilor (din 1950), în colaborare cu personalităţile celebre ale vieţii literare româneşti, printre care: Tudor Vianu, Şerban Cioculescu, Jacques Byck, Tudor Arghezi, Mihai Beniuc, Victor Eftimiu, cu un colectiv restrâns de specialişti, Perpessicius a reuşit sa întemeieze Muzeul Literaturii […]