istorie nationala

Muzeul National de Istorie a Romaniei

Prezentare Muzeul National de Istorie a Romaniei:

Instituţia a apărut în 1970, ca cel dintâi muzeu de arheologie şi istorie din ţară; dintâi – nu într-o perspectivă cronologică, ci sub aspectul reprezentativităţii. În consecinţă, aici au fost aduse cele mai faimoase tezaure, în primul rând cele din metal preţios, în singurul loc public unde securitatea şi vizibilitatea puteau fi asigurate în aceeaşi măsură. De asemenea, o mulţime de alte piese de mare valoare arheologică şi istorică au poposit în expoziţiile Muzeului Naţional, pentru a ilustra mileniile de istorie, ori, pentru mai multă acurateţe, istoria de atunci. Cutremurul din 1977 a adus pagube apreciabile clădirii, dar şi unei mici părţi a patrimoniului, aşa încât expoziţia a trebuit schimbată, aproape complet. Această a doua expoziţie permanentă a MNIR era, încă şi mai mult decât prima, expresia voinţei politice a Partidului Comunist, ca urmare a unei mult mai insistente intruziuni ideologice în creaţia muzeografică. Mai mult, o întreagă secţie a expoziţiei – cu mai multe sãli largi – a fost dedicatã “Tovarãşului” (nomine odiosa…), cel care întruchipa, din ce în ce mai exclusiv, Partidul. Anii 80 […]

Muzeul Militar National – Bucuresti

Prezentare Muzeul Militar National din Bucuresti:

Fondat la 18 Decembrie 1923, Muzeul Militar Naţional a devenit unul dintre cele mai importante instituţii muzeale ale României. Încă din anul 1865, în timpul domniei lui Alexandru Ioan Cuza, apar primele iniţiative de infiinţare a unui muzeu militar, prin depozitarea la Arsenalul Armatei din Bucureşti a drapelelor, uniformelor şi armelor ieşite din dotare. În acest lăcaş, în 1893 se crează Muzeul Artileriei, care devine în 1914 secţie a Muzeului Naţional de Antichităţi.

Patrimoniul Muzeului Militar Naţional cuprinde peste 1300000 repere, structurate în 42 de colecţii. Cele mai importante sunt: uniforme româneşti şi străine, arme albe şi de foc, ordine şi medalii, drapele şi stindarde, aviaţie şi marină, geniu şi transmisiuni, caleşti şi accesorii de călărie, fototecă şi fond documentar.

Organizată pe o suprafaţă de 22150 metri pătraţi, expoziţia muzeală – ce prezintă aproximativ 6% din patrimoniu cuprinde: expoziţia permanentă de istorie militară veche, medievală, modernă şi contemporană (pav. A), parcul de tehnică militară; principalele colecţii (pav. B) şi expoziţiile de aviaţie (pav. E), respectiv atelaje, harnaşamente şi accesorii de călărie ( pav. F)

Clădirea în care funcţionează din 1988 Muzeul Militar […]