militar

Muzeul Aviatiei – Bucuresti

Prezentarea Muzeul Aviatiei din Bucuresti:

La 2 martie 1990 printr-o Hotărâre a Guvernului României, a fost înfiinţat Muzeul Aviaţiei – prestigioasă instituţie de cultură, educaţie patriotică şi propagandă tehnico-ştiinţifică, structură de referinţă a Forţelor Aeriene, punct de atracţie pentru un numeros şi larg public iubitor de cunoaşterea glorioaselor tradiţii ale aripilor româneşti deja centenare.

ISTORIC

Primul care a lansat ideea unui muzeu al aviaţiei române a fost însuşi marele istoric şi om politic Nicolae Iorga. Apoi, după primul război mondial, Liga Naţională Aeronautică a făcut primele demersuri concrete, reuşind să adune într-un punct muzeistic materialul de război capturat de armata română pe timpul ostilităţilor militare. După 1970, graţie eforturilor generalilor Aurel Niculescu şi Gheorghe Zărnescu, aflaţi, în acea vreme, la comanda Aviaţiei Militare, la Boboc şi Mediaş s-au pus bazele viitorului muzeu. Însă, în urma încheierii unui protocol, patrimoniul acestora a trecut în zestrea secţiei de aviaţie a actualului Muzeu Militar Naţional.

După 1989, procesul realizării Muzeului Aviaţiei s-a accelerat. Guvernul României a aprobat, la 2 martie 1990, înfiinţarea instituţiei, însă lucrurile au trenat iar muzeul a funcţionat, mai bine de un an, în corturi, în cadrul Bazei […]

Muzeul Militar National – Bucuresti

Prezentare Muzeul Militar National din Bucuresti:

Fondat la 18 Decembrie 1923, Muzeul Militar Naţional a devenit unul dintre cele mai importante instituţii muzeale ale României. Încă din anul 1865, în timpul domniei lui Alexandru Ioan Cuza, apar primele iniţiative de infiinţare a unui muzeu militar, prin depozitarea la Arsenalul Armatei din Bucureşti a drapelelor, uniformelor şi armelor ieşite din dotare. În acest lăcaş, în 1893 se crează Muzeul Artileriei, care devine în 1914 secţie a Muzeului Naţional de Antichităţi.

Patrimoniul Muzeului Militar Naţional cuprinde peste 1300000 repere, structurate în 42 de colecţii. Cele mai importante sunt: uniforme româneşti şi străine, arme albe şi de foc, ordine şi medalii, drapele şi stindarde, aviaţie şi marină, geniu şi transmisiuni, caleşti şi accesorii de călărie, fototecă şi fond documentar.

Organizată pe o suprafaţă de 22150 metri pătraţi, expoziţia muzeală – ce prezintă aproximativ 6% din patrimoniu cuprinde: expoziţia permanentă de istorie militară veche, medievală, modernă şi contemporană (pav. A), parcul de tehnică militară; principalele colecţii (pav. B) şi expoziţiile de aviaţie (pav. E), respectiv atelaje, harnaşamente şi accesorii de călărie ( pav. F)

Clădirea în care funcţionează din 1988 Muzeul Militar […]