Muzeul Teatrului – Iasi

Prezentare Muzeul Teatrului din Iasi:

Muzeul Teatrului a fost inaugurat la 14 decembrie 1976, când se împlineau 160 de ani de la prima reprezentaţie teatrală în limba română, în casa care a aparţinut vornicului Vasile Alecsandri şi în care a copilărit poetul. Clădirea datează de la sfârşitul secolului al XVIII-lea şi se află în apropierea bisericii Sf. Ilie, pe strada cu acelşi nume. Muzeul ilustrează dezvoltarea fenomenului teatral din cele mai vechi timpuri şi până astăzi, evidenţiind momentele importante din istoria Teatrului Naţional din Iaşi: primul spectacol de teatru în limba română organizat de cărturarul Gh. Asachi la Iaşi, înfiinţarea Conservatorului Filarmonic – Dramatic, al Teatrului Naţional din Iaşi, în anul 1840, al cărui director a fost V. Alecsandri, inaugurarea actualei clădiri a teatrului, personalităţi de seamă care au contribuit la propăşirea teatrului românesc. Expoziţia permanentă se desfăşoară pe spaţiul a nouă săli, restul încăperilor de la parter şi etaj fiind ocupate de depozit, sală de expoziţii temporare şi manifestări culturale, birouri, anexe.

Muzeul deţine un patrimoniu bogat alcătuit din colecţii de afişe şi programe teatrale, volume tipărite, documente, fotografii, manuscrise, corespondenţă, presă, note muzicale, obiecte de artă, piese de mobilier, costume de teatru, diverse alte obiecte memoriale. Patrimoniul s-a constituit pe baza arhivei Teatrului Naţional din Iaşi, a costumelor şi obiectelor actorilor ce au jucat pe această scenă de-a lungul timpului, la care s-au adăugat numeroase donaţii şi oferte ulterioare, descoperite de specialiştii muzeului la diverse persoane care au activat în teatru, sau la descendenţi ai acestora.

Întregul fond al muzeului este înregistrat într-un registru inventar, ajungându-se la un număr de cca 22.300 piese. Reprezentative pentru specificul său de muzeu al teatrului sunt: colecţia de afişe teatrale de la începuturile Teatrului Naţional din Iaşi; colecţia de programe teatrale pentru diverse stagiuni ale Teatrului Naţional din Iaşi; volume de teatru (ediţii vechi, între care Mirtil şi Hloe tipărită în 1850); scrisori autografe: V. Alecsandri, B.P. Haşdeu, I.L. Caragiale, V.I. Popa, M. Sadoveanu ş.a.; fotografii originale: V. Alecsandri, Matei Millo, Gr. Manolescu, Agatha Bârsescu, G. Enescu; pagini manuscrise cu note muzicale ale lui Al. Flechtenmacher, Ciprian Porumbescu; obiecte de artă, vase ornamentale ş.a., ce au aparţinut lui Matei Millo, T.T. Burada, Agatha Bârsescu, Aristizza Romanescu, H. Darclee ş.a.; diverse obiecte de recuzită: evantaie din fildeş, dantelă, pietre preţioase; costume purtate de actori ai Teatrului Naţional din Iaşi expuse într-o sală specială a muzeului: costumul purtat de marele actor Gr. Manolescu în rolul Hamlet, cel purtat de Matei Millo în Barbu Lăutaru, altul purtat de Miluţă Gheorghiu în celebra Chiriţa ş.a.; portrete ale unor actori şi oameni de teatru realizate de pictorul C.D. Stahi; obiecte din metale preţioase (ceas, bijuterii) care au aparţinut unor oameni de teatru.

Galerie foto Muzeul Teatrului din Iasi: